34. KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV 2020

DUO SIQUEIRA-LIMA, ZORAN DUKIĆ & PETRIT CEKU MAROJE BRČIĆ & TVRTKO SARIĆ, SÖNKE MEINEN & BJARKE FALGREN, CARLO MARCHIONE, JUDICAEL PERROY, CAMPBELL DIAMOND, FRANCOIS XAVIER DANGREMONT, STĚPÁN RAK, MARIA LINNEMANN 5. 7. - 11. 7. 2020
Thomas Offermann, Michael Parkinson, Petr Saidl, Jens Wagner

Úvod

MŠMT udělilo Kytarovému festivalu Mikulov / Guitar Festival Mikulov, z. s. akreditaci k provádění vzdělávacího programu "Kytarový festival Mikulov - metodické a interpretační kurzy" a k vydávání osvědčení o jeho absolvování. Program je akreditován jako studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, v platném znění.

 

Připravili jsme pro Vás video o kytarovém festivalu v Mikulově:

Kytarový festival Mikulov patří již více než tři desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Jeho 34. ročník bude probíhat tak jako v minulých letech formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu bude řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost.

Hlavním cílem festivalu je představit domácímu i zahraničnímu publiku špičkové osobnosti světa klasické kytary a zprostředkovat naší odborné i laické veřejnosti nejnovější informace z oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Významným důvodem pro pořádání festivalu je snaha o prohloubení vzdělání českých účastníků a o rozšíření jejich uměleckého rozhledu. Cílem festivalu je také uvádět koncertní kytaru v krásném a inspirativním prostředí do povědomí jak regionální, tak mezinárodní hudební veřejnosti. Znamená to obohacení nejen místního mikulovského, ale i celorepublikového a mezinárodního kulturního dění. Dalším důležitým cílem festivalu je umožnit nastupující umělecké generaci profesionální pódiovou praxi, neboť vystoupení před odbornou veřejností pod vedením špičkových uměleckých osobností je jedinečnou a cennou zkušeností pro další profesionální kariéru.

Festival bude v roce 2020 již tradičně probíhat ve dvou rovinách. První je určena zejména aktivním účastníkům festivalu a jejím obsahem je především výuka v tzv. mistrovských třídách (denně od 9.00 do 12.30 hodin), které vedou renomovaní pedagogové, působící zpravidla na zahraničních vysokých uměleckých školách a univerzitách. V odpoledních hodinách budou probíhat zkoušky kytarového orchestru, složeného z účastníků festivalu, semináře a přednášky s kytarovou tématikou či prodejní výstavy mistrovských kytar a příslušenství, hudebnin, knižních publikací a hudebních CD a DVD (vše v objektu Gymnázia, Komenského 7 v Mikulově).

Druhá, veřejná rovina festivalu, bude tvořena devíti koncerty v prostorách mikulovského zámku, na kterých se publiku představí špičkoví kytaristé z řady zemí světa. K vystoupení v roce 2020 jsou pozváni: Duo Siqueira-Lima (Brazílie), Zoran Dukić & Petrit Ceku Maroje Brčić & Tvrtko Sarić (Chorvatsko), Judicael Perroy (Francie), Francois Xavier Dangremont (Francie), Campbell Diamond (Austrálie), Štěpán Rak (Česká republika), Sönke Meinen & Bjarke Falgren (Dánsko, Německo), Carlo Marchione (Itálie). Odpoledních koncerty budou patřit účastníkům festivalu a také kytarovému orchestru složeného z účastníků festivalu.

Na festival každoročně přijíždí kolem 120 aktivních účastníků především z řad posluchačů konzervatoří, vysokých hudebních škol a univerzit, jsou mezi nimi ale také učitelé základních uměleckých škol a konzervatoří či amatérští zájemci z ČR i ze zahraničí. Celkový součet návštěvníků koncertů, kteří se do Mikulova sjíždějí z celé republiky, dosahuje cca 2000 osob.

Vstupenky

Ticketportal

Předprodej vstupenek v síti TICKETPORTAL zde:

(link bude oznámen)


Vstupenky na koncerty je možno zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (5.-11.7.2020) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody: 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč