33. KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV 2019

7. 7. - 13. 7. 2019 ZORAN DUKIĆ, LUKASZ KUROPACZEWSKI, MARGARITA ESCARPA, CYPRIEN N'TSAÏ, GIAMPAOLO BANDINI & CESARE CHIACCHIARETTA, LADISLAV PAZDERA & REENTKO DIRKS, PETR SAIDL & LEOŠ ČEPICKÝ

Přihláška

Čtěte prosím pozorně:

Cena pro účastníky z České a Slovenské republiky je 5800 Kč.

Poplatek zahrnuje:

  • ubytování ve dvou až čtyřlůžkových studentských pokojích,
  • celodenní stravu,
  • náslechy,
  • individuální lekce v mistrovských třídách,
  • workshopy,
  • vstup na všechny koncerty a přednášky v rámci festivalu,
  • CD,
  • programový katalog.

Máte-li zájem o vlastní ubytování, můžete využít seznam hotelů a penzionů, který najdete také na těchto webových stránkách. V případě vlastního ubytování se poplatek snižuje o 840 Kč, v případě vlastní stravy o 750 Kč.

Je možné zúčastnit se i jen několika dnů festivalu, cena dle domluvy na team@gfmikulov.com.

Pokyny pro platbu:

Poplatek uhraďte složenkou nebo převodem nejpozději do 30. června 2019 na účet 27-2763860227/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Do zprávy pro příjemce zadejte své jméno a příjmení, jako variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození ve formátu DDMMRRRR. Vzhledem k omezené kapacitě festivalu doporučujeme co nejbližší datum úhrady. Nejpozději do čtrnácti dnů po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o potvrzení Vaší účasti.

Další pokyny pro platbu pro účastníky ze Slovenské republiky:
Při platbě převodem či složenkou nemůže jít poštovní či bankovní poplatek za zahraniční platbu k tíži organizátora – bude-li festivalu bankou účtován, budete požádáni o jeho úhradu v hotovosti nad rámec poplatku za festival při prezenci. Další možností je úhrada celého poplatku za festival v hotovosti při prezenci – uveďte do poznámky.

Prezence probíhá 7. července 2019 od 14.00 do 17.00 v budově Gymnázia, Komenského 7, MIKULOV. S sebou mějte k dispozici doklad o zaplacení. Nebudete-li se moci z vážných důvodů festivalu zúčastnit, žádejte o vrácení poplatku nejpozději do 30. června. Storno poplatek činí v tomto případě 500 Kč.

Nezapomeňte označit pole "Ano, četl jsem a souhlasím", jinak nebude přihláška odeslána. V případě problémů s odesláním přihlášky využijte, prosím, formulář umístěný pod elektronickou přihláškou. Děkujeme.

, vedený u Komerční banky, a.s.
Ano, četl jsem a souhlasím

Platbu provádím: složenkou bankovním převodem
Částka (v Kč):
Název banky:
Číslo účtu:
Kód banky:
Variabilní symbol (datum narození):
Zpráva pro příjemce:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Datum narození:
Pohlaví: Muž / Žena
Student: Ano / Ne
Název školy (u studentů):
Jméno učitele / profesora (u studentů):
Váš repertoár:
Jména alespoň tří lektorů v jejichž třídě byste chtěl(a) studovat (pozice = priorita):
Mám zájem o hru v orchestru (stojan s sebou) Mám zájem o vegetariánskou stravu
Mám zájem o vlastní ubytování Mám zájem o vlastní stravu
Vaše další sdělení festivalu:


V případě problémů s odesláním přihlášky využijte, prosím, následujicí formulář ke stažení a odešlete jej vyplněný na adresu team@gfmikulov.com. Děkujeme.