32. KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV 2018

8. 7. - 14. 7. 2018 JOAQUÍN CLERCH, ANDRÁS CSÁKI, DUO ARTIS, ROLF LISLEVAND, YAMANDU COSTA, YOU WU, DUO SIEMPRE NUEVO & EPOQUE QUARTET

Semináře a workshopy

9. 7.

9:50 - 12:30 Alexandrova technika - Michael Parkinson

Alexandrova technika se orientuje na přirozené držení těla a zlepšení smyslu pro koordinaci a rovnováhu s ohledem na specifické držení kytary. Je to způsob práce s tělem, který skrze hlubší uvědomění pohybů a celkového postoje usiluje o odbourání škodlivých návyků a o navrácení těla jeho přirozené rovnováze. S úspěchem ji využívají herci, hudebníci a také řada sportovců. Tyto praktické individuální lekce jsou vedené Michaelem Parkinsonem, anglickým hudebníkem a uznávaným odborníkem žijícím ve Vídni. Michael Parkinson vyučuje Alexandrovu techniku (AT) již od roku 1979. V roce 1985 byl pozván k přednášení AT do „Dramatisches Zentrum Wien“. V letech 1991-1996 působil jako hostující profesor na hudební univerzitě v Grazu. V roce 1996 založil “The Alexander Technique Teacher Training Centre” ve Vídni.

13:30 Kytarový orchestr - Martin Schwarz

15:15 Seminář pro pedagogy kytary - Materiály pro jednotlivé ročníky ZUŠ na základě ŠVP - Rostislav Coufal

V rámci semináře bude předveden metodický systém výuky hry na kytaru na konkrétních materiálech pro jednotlivé ročníky ZUŠ. Materiály jsou vytvořeny podle ŠVP tak, aby do výuky bylo zahrnuto vše v praxi potřebné a zároveň pro žáky zábavné. Součástí učiva každého ročníku je hra stupnic, kadencí, technických cvičení, etud, přednesových skladeb, doprovodů k písním a písní, je zde improvizace, hra z listu, hudební hádanka, hudební teorie. Teorie zahrnutá v materiálech je propojena s praxí, tedy s tím, co žák v daném ročníku právě hraje. Snahou je co nejvíce propojit všechny tyto prvky do komplexnější znalosti hry na kytaru a do komplexnější znalosti hudby jako takové. Na konci každého ročníku je test ze znalostí hudební teorie a nástroje pro celkové zopakování učiva. Na semináři budou představeny materiály pro 1. a 2. ročník PHV a pro 1. - 4. ročník prvního stupně ZUŠ. Součástí semináře jsou také audio a video nahrávky žáků ZUŠ.

10. 7.

9:00 - 12:30 Alexandrova technika - Michael Parkinson

13:30 Kytarový orchestr - Martin Schwarz

15:15 Seminář pro pedagogy kytary - Materiály pro jednotlivé ročníky ZUŠ na základě ŠVP II. - Rostislav Coufal

12. 7.

9:00 - 12:30 Alexandrova technika - Michael Parkinson

13:30 Kytarový orchestr - Martin Schwarz

15:15 Moje první kytarová škola - Jens Wagner

13. 7.

9:00 - 12:30 Alexandrova technika - Michael Parkinson

13:30 Kytarový orchestr - Martin Schwarz

15:15 Kytarová výuka u dětí školního věku - Jens Wagner

14. 7.

9:00 - 12:30 Alexandrova technika - Michael Parkinson

13:30 Kytarový orchestr - Martin Schwarz