Mikulov
7. - 13. 7. 2024

Prezence účastníků 7.7. 14:00-17:00

Přihláška

Program

20:20

Zoran Dukić
Aniello Desiderio

Zámek Mikulov - Nástupní sál

Klasické kytary, na programu: Astor Piazzolla, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo, Stephen Goss, Sergio Assad

Profily umělců: Zoran Dukić, Aniello Desiderio
20:20

Marco Piperno
Marco De Biasi

Zámek Mikulov - Nástupní sál

Marco Piperno - klasická kytara. Na programu: Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani

Marco De Biasi - klasická kytara a projekce "Synesthesia". Na programu: Marco De Biasi (autorská tvorba)

Profily umělců: Marco Piperno, Marco De Biasi
20:20

Enrica & Laura Savigni
Zámek Mikulov - Sala terrena

Romantické kytary a fortepiano. Na programu: Mauro Giuliani, Ferdinando Carulli, Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Johann Kaspar Mertz

Profily umělců: Enrica & Laura Savigni
20:20

Bireli Lagrene
Zámek Mikulov - Velký zámecký sál

Jazzová kytara

Profily umělců: Bireli Lagrene
17:17

Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Umělecké vedení: Klára Ferenczi
Dirigenti: Klára Ferenczi, František Lukáš
Sólisté: Ema Mičanová – flétna, Matěj Toman – housle, Yelysei Kabanets – cembalo
Členové orchestru: Zuzana Brožová, Anna Cábová, Michaela Dvořáková, Ester Havrdová, Michaela Kolková, Klára Kroupová, Josef Kurz, Magdalena Kůzlová, Jan Maule, Stanislava Novotná, Aneta Pilsová, Zuzana Pilsová, Dominik Pokorný, Tereza Rašková, Šimon Schacherl, Marie Sosnová, Arnošt Šafář, Jan Šuster

Na programu: Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Francis Kleynjans, Niccolò Paganini, Leo Brouwer, Jaroslav Ježek

Profily umělců: Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice
20:20

Nigel North
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Barokní loutna. Na programu: Johann Sebastian Bach, Jean Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Heinrich Ignaz Franz Biber, Silvius Leopold Weiss

Profily umělců: Nigel North
17:17

Koncert účastníků / Patricipants' concert
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Profily umělců: Koncert účastníků / Patricipants' concert
20:20

Michael Koschorreck
Daniel Stelter

Zámek Mikulov - Velký zámecký sál

Akustická a elektrická kytara, mandolína, lap steel kytara

Profily umělců: Michael Koschorreck, Daniel Stelter
17:17

Koncert účastníků / Patricipants' concert
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Profily umělců: Koncert účastníků / Patricipants' concert
20:20

Pavel Steidl
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Klasická a romantická kytara. Na programu: Fernando Sor, Johann Kaspar Mertz, Ferdinando Carulli, Napoleon Coste, Phillip Houghton, Carlo Domeniconi, Martin Smolka, Pavel Steidl

Profily umělců: Pavel Steidl

Přihláška

8. červenec 2024, 15:15: Nigel North – Rétorika v barokní hudbě

8. červenec 2024, 17:00: Matei Rusu – D'Addario prezentace

9. červenec 2024, 15:15: Marco De Biasi – „Synesthesia“ 

10. červenec 2024, 15:15: Přehrávka vystavovaných kytar

10. červenec 2024, 16:30Josué Gutiérrez – Důležitost klasicismu pro kytarovou didaktiku

11. červenec 2024, 14:30: Enrica Savigni –  "Duo klavír a kytara v devatenáctém století –  historické pozadí, nástroje, drby a repertoár"

12. červenec 2024, 14:30: Daniel Stelter & Michael „Kosho“ Koschorreck – "Mezi jazzem a popem - Groove a improvizace v duu"

 

 

Denně: Cvičení pro kytaristy, fyzioterapie, čínská medicínaLucie Křenková

 

Denně: Kytarový orchestr - Josué Gutiérrez

Mikulovská filharmonie je přes desetiletí festivalovou tradicí. Kytarový orchestr složený z festivalových účastníků vystoupí na záverečném odpoledním koncertě.

 

Denně: Alexandrova technika - Michael Parkinson

Frederick Mathias Alexander (1869-1955) se narodil v Tasmánii. Profesí herec a recitátor Shakespearovy poesie byl však postižen chronickým zánětem hlasivek a hrtanu a to tak, že byl nucen kariéru přerušit. Protože lékařská pomoc nebyla účinná, snažil se nalézt řešení pozorováním sebe sama při slovním projevu v zrcadle. Na vědeckých základech vytvořil během let metodu, která je dnes ve světe rozšířená a užívaná pod pojmem Alexandrova technika. Ve Velké Británii a v řadě dalších západoevropských zemích je dokonce povinnou součástí výuky herců a hudebníků, s úspěchem ji využívá také řada sportovců. Základním způsobem práce v této metodě jsou individuální lekce. Učitel pomocí doteků rukou, vysvětlování a instrukcí napomáhá vnímat, co děláme a pomocí myšlení a představ „nastartovat“ proces pozvolných změn. Jde zde tedy o proces uvědomování, nepoužívají se masáže či manipulace. Zpočátku se pracuje zejména s nejzákladnějšími a nejčastějšími pohyby a postoji - chůzí, vstáváním ze židle a sedáním, ležením, stáním a sezením a dále se pokračuje podle specifických potřeb klienta. Každý učitel si také v rámci „techniky“ vytváří vlastní styl práce a komunikace s klientem. Vzhledem k tomu, že psychický stav člověka do jisté míry ovlivňuje jeho tělesný výraz či držení těla, může mít Alexandrova technika blahodárný vliv i na psychiku.

 
KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV / GUITAR FESTIVAL MIKULOV, Z. S. JE AKREDITOVÁN K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV – METODICKÉ A INTERPRETAČNÍ KURZY“ A K VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ O JEHO ABSOLVOVÁNÍ. PROGRAM JE AKREDITOVÁN JAKO STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE V SOULADU S § 10 VYHLÁŠKY Č. 317/2005 SB. O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ.       MSMT-6329/2022-2-286
 
KURZ JE AKREDITOVÁN NA CELKEM 37 HODIN (á 45 MINUT)

 

Mistrovské třídy probíhají formou individuální výuky a jsou určeny přihlášeným účastníkům všech úrovní pokročilosti kytarové hry. Výuka bude probíhat u níže uvedených lektorů, Vaše preference, prosím, uveďte v přihlášce.

 

 • ANIELLO DESIDERIO - 8. - 9. 7.
 • MARCO DE BIASI - 9. - 13. 7.
 • CAMPBELL DIAMOND - 8. - 12. 7.
 • ZORAN DUKIĆ - 8. - 9. 7.
 • JOSUÉ GUTIÉRREZ - 8. - 13. 7.
 • NIGEL NORTH - 8. - 13. 7.
 • THOMAS OFFERMANN - 8. - 13. 7.
 • MARCO PIPERNO - 8. - 11. 7.
 • PETR SAIDL  - 8. - 13. 7.
 • ENRICA SAVIGNI - 8. - 13. 7.
 • PAVEL STEIDL - 10. - 12. 7.
 • MARTIN SCHWARZ  - 8. - 12. 7.
 • JENS WAGNER  - 8. - 13. 7.

Umělci Seznam

Galerie

2023

2022

2019

Videa z festivalu

Kytarový festival Mikulov patří již více než tři desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Jeho 36. ročník bude probíhat tak jako v minulých letech formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu bude řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost.

Hlavním cílem festivalu je představit domácímu i zahraničnímu publiku špičkové osobnosti světa klasické kytary a zprostředkovat naší odborné i laické veřejnosti nejnovější informace z oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Významným důvodem pro pořádání festivalu je snaha o prohloubení vzdělání českých účastníků a o rozšíření jejich uměleckého rozhledu. Cílem festivalu je také uvádět koncertní kytaru v krásném a inspirativním prostředí do povědomí jak regionální, tak mezinárodní hudební veřejnosti. Znamená to obohacení nejen místního mikulovského, ale i celorepublikového a mezinárodního kulturního dění. Dalším důležitým cílem festivalu je umožnit nastupující umělecké generaci profesionální pódiovou praxi, neboť vystoupení před odbornou veřejností pod vedením špičkových uměleckých osobností je jedinečnou a cennou zkušeností pro další profesionální kariéru.

Festival bude v roce 2024 již tradičně probíhat ve dvou rovinách. První je určena zejména aktivním účastníkům festivalu a jejím obsahem je především výuka v tzv. mistrovských třídách (denně od 9.00 do 12.30 hodin), které vedou renomovaní pedagogové, působící zpravidla na zahraničních vysokých uměleckých školách a univerzitách. V odpoledních hodinách budou probíhat zkoušky kytarového orchestru, složeného z účastníků festivalu, semináře a přednášky s kytarovou tématikou či prodejní výstavy mistrovských kytar a příslušenství, hudebnin, knižních publikací a hudebních CD a DVD (vše v objektu Gymnázia Mikulov, Komenského 7).

Druhá, veřejná rovina festivalu, bude tvořena desíti koncerty v prostorách mikulovského zámku, na kterých se publiku představí špičkoví kytaristé z řady zemí světa. K vystoupení v roce 2024 jsou pozváni: Aniello Desiderio (Itálie) & Zoran Dukić (Chorvatsko), Pavel Steidl (ČR), Sylvain Luc (Francie), Nigel North (Velká Británie), Enrica & Laura Savigni (Itálie), Michael „Kosho“ Koschorreck & Daniel Stelter (Německo), Marco Piperno (Itálie), Marco De Biasi (Itálie), Kytarový orchestr Konzervatoře České Budějovice, dir. Klára Ferenczi a František Lukáš (ČR). Odpolední koncerty budou patřit účastníkům festivalu a také kytarovému orchestru složeného z účastníků festivalu.

Na festival každoročně přijíždí kolem 120 aktivních účastníků především z řad posluchačů konzervatoří, vysokých hudebních škol a univerzit, jsou mezi nimi ale také učitelé základních uměleckých škol a konzervatoří či amatérští zájemci z ČR i ze zahraničí. Celkový součet návštěvníků koncertů, kteří se do Mikulova sjíždějí z celé republiky, dosahuje cca 2000 osob.

 

O kytarovém červenci v Mikulově s Petrou Poláčkovou a Milošem Šírem

https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/o-kytarovem-cervenci-v-mikulove-s-petrou-polackovou-a-milosem-sirem.html

 

Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů

https://www.rmm.cz/regiom/2011/vrr_kytar.pdf

 

Kytarový festival Mikulov: Poznejte svět klasické kytarové hudby a jeho přední představitele

https://blog.givt.cz/2022/07/03/kytarovy-festival-mikulov-poznejte-svet-klasicke-kytarove-hudby-a-jeho-predni-predstavitele/

 

V Mikulově zahrála první dáma klasické kytary Anabel Montesinos

https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/10013-v-mikulove-zahrala-prvni-dama-klasicke-kytary-anabel-montesinos

 

Kytarový festival Mikulov opět nabídne světová esa

https://www.novinky.cz/clanek/vase-zpravy-kytarovy-festival-mikulov-opet-nabidne-svetova-esa-40164730

 

V Mikulově začal Kytarový festival

https://operaplus.cz/mikulove-zacal-kytarovy-festival/


Brána kytaristů do Evropy

https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/brana-kytaristu-do-evropy.html

 

Mezinárodní kytarový festival Mikulov 2009

https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/mezinarodni-kytarovy-festival-mikulov-2009.html

 

Zámek v Mikulově ovládne kytarový festival

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/letni-festivaly/zamek-v-mikulove-ovladne-kytarovy-festival_487948.html

 

Tamtam - Kytarový festival Mikulov

https://decko.ceskatelevize.cz/video/i707932

 

Kontakt

(CZ, EN, IT)

team@gfmikulov.com
+420 602 739 445

(CZ, EN, DE, IT)

team@gfmikulov.com
+43 680 322 7560

ubytování

team@gfmikulov.com
+420 608 243 806

výstava kytar

t.honek@seznam.cz
+420 737 431 414

sponzoři a partneři

team@gfmikulov.com

team@gfmikulov.com
+420 728 248 818

team@gfmikulov.com

team@gfmikulov.com

web developer

parizek.petr@itechs.cz

design a sazba, web designer

jan@studiocabinet.com

nahrávání a mastering

zdedvor@email.cz